Tricore Boot Mode, BDM , Renesans

Pris: 1000,00 SEK
Bilar från 2009-2018 årsmodell har många biltillverkare försvårat möjligheten att läsa och skriva mjukvara via OBD II uttaget. Tex den komplicerade Tricore kretsen kräver i många fall att man måste öppna ECU´n och utläsa den befintliga information och skriva ny genom så kallad " Boot Mode " Kommunikationen sker direkt genom den styrande kretsen. Utveklingen av verktyg att även kunna utföra denna process genom OBD II går framåt dagligen, som vi följer kontinuerligt! Denna operation är mycket mer tidskrävande, 4-5 timmar och därav ett högre pris! Priset är ett tillägg på 1000kr mot OBD-programmeringen!