STEG 1, Fordon 2009-

Pris: 4990,00 SEK
Optimering Steg 1 Omprogrammering av mjukvara, inga andra ingrepp krävs. 98-oktanig bensin ( bensin bilar ) är att föredra för bästa prestanda och gång. Optimering via OBD II uttaget eller direkt via ECU-kontakterna ifall boxen skickas till oss med post endast steg 1! (då tillkommer en kostnad av 150kr för porto, välj till porto för ECU i menyn ) I de fall det saknas protokoll för utläsning via OBD II uttaget och MÅSTE göras genom att öppna styrdonet och tillämpa Bootmode/ BDM/ JTAG tillkommer en kostnad av +1000kr ( se separat flik )

STEG 2, Fordon 2009-

Pris: 6490,00 SEK
Optimering Steg 2. Utöver punkter för steg 1 höjs här parametrar för ytterligare högre effekt. Kräver vanligtvis modifierat avgassystem för bättre avgasflöde samt förbättrad kylning av insugstemperaturen i form av effektivare intercooler. I de fall det saknas protokoll för utläsning via OBD II uttaget och MÅSTE göras genom att öppna styrdonet och tillämpa Boot mode/ BDM / JTAG osv tillkommer en kostnad av +1000kr ( se separat flik )

STEG 1, Fordon -2009

Pris: 4190,00 SEK
Optimering Steg 1 Omprogrammering av mjukvara, inga andra ingrepp krävs. 98-oktanig bensin ( bensin bilar ) är att föredra för bästa prestanda och gång. Optimering via OBD II uttaget eller direkt via ECU-kontakterna ifall boxen skickas till oss med post endast steg 1! (då tillkommer en kostnad av 150kr för porto, välj till porto för ECU i menyn ) I de fall det saknas protokoll för utläsning via OBD II uttaget och MÅSTE göras genom att öppna styrdonet och tillämpa boot mode/ BDM/ JTAG tillkommer en kostnad av +1000kr ( se separat flik )

STEG 2,Fordon -2009

Pris: 5690,00 SEK
Optimering Steg 2. Utöver punkter för steg 1 höjs här parametrar för ytterligare högre effekt. Kräver vanligtvis modifierat avgassystem för bättre avgasflöde samt förbättrad kylning av insugstemperaturen i form av effektivare intercooler. I de fall det saknas protokoll för utläsning via OBD II uttaget och MÅSTE göras genom att öppna styrdonet och tillämpa Boot mode/ BDM / JTAG osv tillkommer en kostnad av +1000kr ( se separat flik )